برای اولین بار بخش کوچکی از وقایع روز عاشورا بصورت 360 درجه شبیه سازی شده و در معرض تماشای عموم قرارگرفت. نکته قابل تامل واکنش مردم به این ویدیو است به طوری که هیچکس نمیتونه بیشتراز ۱ دقیقه تحمل کنه.