در بخش دوم از صحبت های احسان علیخانی با علی ، یکی از بچه های طلاق ، مادر علی هم به گفتگو می پیوندد