هر وقت نمی تونست مستقیم بهم بگه دوست دارم، می گفت یادت باشه، برشی از زندگی عاشقانه ی شهید مدافع حرم حمید سیاهکالی