دراین ویدیو شاهد حادثه عجیب سقوط ابر از آسمان روی جاده خواهید بود.