آقای روحانی! دیگه آمدنت فایده نداره! به قرآن مجید ما نون نداریم بخوریم دلمون داغ داره. .... تا الان کجا بودی آقای رئیس جمهور؟