معدن چیان معدنی در استان گلستان فقط 980 هزار تومان حقوق می‌گیرند.