آموزش طب سنتی درمان قند خون توسط دکتر بخشی در برنامه خانه مهر از شبکه باران