با توجه به وقوع زلزله شدید امروز در مشهد ویدئویی از واکنش دانش آموزان و مسئولان یک مدرسه به این واقعه منتشر شد. اما آنچه قبلا در مانورهای زلزله مدارس دیده بودیم شاید با چیزی که در واقعیت امروز به وقوع پیوسته است تفاوت داشته باشد. این تفاوت را در ویدئوی پیوست مشاهده کنید.