آیا شوخی فردوسی پور با بازیکن سیاه پوست پیکان نژادپرستانه بود؟ منتقدان می گویند مجری برنامه نود باید به خاطر شوخی با رنگ پوست گادوین منشا نیجریه ای عذرخواهی کند