ترانه ی زیبای " ماشالله به نانوای محله ی ما " ، با اجرای نون خالی خور و آقای خوشحال . " ما نانواییم ، ها والا / با خداییم ، ها والا / داغ تنور ، ها والا / ما هم صبور ، ها والا / کار می کنیم از دل و جون / خدای ما روزی رسون "