باشگاه خبرنگاران/ فیلمی از اجراى سرود اى ایران در وسط موزه لور پاریس توسط یکی از هموطنانمان را مشاهده می‌کنید.