تاکمی ضعیف شدم قوتم نوشت علی/ آمدم ذلیل شوم عزتم نوشت علی/ روز اول خلقت با علی حساب شدم/ در قنوت او بودم تا که مستجاب شدم ... مدح زیبای مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام با نوای حاج حسین سیب سرخی.