استاد ابوالقاسمی در برنامه زنده شبکه جهانی ولایت با تلفن همراه با شبکه وهابی کلمه تماس گرفتند و بازهم مثل قبل ببینید وهابیت چه کارهای خنده داری را انجام دادند که حیرت همه را بر انگیخت