کاربران شبکه های اجتمای ویدیویی را منتشر کردند که در آن یک عروس به جای موسیقی و شعر خوانی، به تلاوت قرآن مجید پرداخت.