مراحل پرتاب و انهدام هدف پرنده توسط سامانه اس ۳۰۰ ایران با موفقیت در کویر سمنان انجام شد. این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.