تی وی پلاس/ واکنش شدیدالحن «ژیلا صادقی» به «آزاده نامداری» را در این ویدگو مشاهده کنید.