کری‌خوان کاخ سفید از میدان گریخت این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.