آموزش رومیزی فیله با خط کش سه گوش با حضور خانم خاکسار در بخش هنری برنامه رنگ زندگی از شبکه قزوین