تی وی پلاس/ گفتگوی کوتاهی با نازنین بیاتی را ببینید.