جلسه نهم آموزش روخوانی قرآن، حروف ناخوانا با تدریس حجت الاسلام علی قاسمی .