ما می توانیم بیماری های مختلفی همانند مالاریا و هپاتیت C را درمان کنیم، اما چرا نمی توانیم HIV را درمان کنیم؟