به یاد جان فشانی های آتش نشانان در حادثه پلاسکو، نماهنگی حاضر شده است که در پیوست مشاهده می کنید.