آنچه گذشت....این فیلم را خبرگزاری صدا و سیما منتشر کرده است.