برنامه "هفت" 9 بهمن 95 - نقد فیلم سینمایی سلام بمبئی