آموزش نگهداری از گیاهان اپارتمانی، گیاه حسن یوسف توسط آقای بهادری فر در برنامه خانواده یک از شبکه یک سیما