اجرای زنده سنتی ترانه «آتش» با صدای سامی یوسف همراه با زیرنویس فارسی .