خودت میخوای بری خاطره شی اما دلت میسوزه/ تظاهر میکنی عاشقمی این بازی هر روزه نترس/ آدم دم رفتن همش دلشور میگره دو روز بگیزه این دلشورها از خاطرت میره/ بهت قول میدم سخت نیست لااقل برای تو ... اجرای زنده ترانه « بهت قول میدم » توسط « محسن یگانه »