پيشروري در شرق حلب براي پاکسازي آن از حضور تروريست ها طي روزهاي اخير به اوج خود رسيده بود تاجايي که بيش از 800 تروريست به دست ارتش سوريه اسير شدند و تعداد زيادي نيز به هلاکت رسيدند.