کلیپ دیدنی از بیانات رهبر معظم انقلاب در طول سه سال اخیر در مورد برجام و نکاتی که به مسئولان متذکر شدند .