به مناسبت هفته ی جهانی ایدز، فیلم بالا به شما کمک می کند که در یاد داشته باشید چه مواقعی برای تست HIV به مراکز درمانی مراجعه کنید. مطالب این فیلم جنبه ی آموزشی و بالا بردن سطح آگاهی جامعه را دارد. لازم به ذکر است که این ویدیو، از تبلیغات منتشر شده در شبکه های اجتماعی جوامع پیشرفته است.