هیچ وقت شده که فکر کنید اگر زمین همین حالا از چرخیدن به دور خود باز می ایستاد چه اتفاقی رخ می داد؟ حتما این کلیپ را ببینید تا پاسخ این سوال را دریافت کنیدبرای مشاهده کلیک کنید