صدامو داری تو صدا ها/ میرسه از فلک ندا ها/ کریم عالم که تو باشی/ خوشبحاله همه گدا ها/ امام حسن به من بهشت و قول داد ... سینه زنی شورشهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با نوای محمدحسین حدادیان دهه دوم صفر۹۵ هیئت مکتب الزهرا تهران .