موزیک ویدئوی "به من نیرو بده" با صدای سامی یوسف با تصاویری از انسان های زحمتکش.