انیمیشن پندانه این قسمت با عنوان جان سِفت هَفت با صدای محمدرضاعلیمردانی را ببینید.