سرود جمهوری اسلامی ایران، سَر زَد از اُفُق مِهرِ خاوران/ فروغِ دیدۀ حق باوران/ بهمن! فَرِّ ایمانِ ماست/ پیامت ای امام!/ «استقلال، آزادی» ...