انیمیشن دیدنی از زندگانی امام حسن مجتبی علیه السلام .