فقط این نیست که به حرم برسی؛ مهم اینست که جمعیت را زیادتر کنی، این تجمع مؤمنین خیلی مهم است؛ چون باعث پیروزی حق می‌شود! مهمترین شرط احقاقِ حق و ظهور، جمع شدن مردم است. اما شرط بعدی، همدلیِ جمعیت و باطن و نیّت این حرکت است؛ خیلی باید روی باطن و نیت کار کنیم! آیا واقعاً حاضریم تا پای جان به امام حسین(ع) کمک کنیم؟ در زیارت اربعین هم می‌گوییم: «آماده‌ام برای یاری شما؛ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّة». اما باید ببینیم که آیا این‌را از ما می‌پذیرند؟ خُب اگر از همه پذیرفته بودند که امام زمان(ع) ظهور کرده بود! حضرت 313 نفر می‌خواهد ولی الان بیش از 20 میلیون نفر اربعین می‌آیند! آیا نیت ما در مورد کمک به حسین(ع) صادقانه است؟!... سخنان تامل برانگیز استاد پناهیان را در این خصوص بشنوید.