امروز از اولش حسم یجوریه/ حالم گرفته بود باید میومدی/ سنگینه حرف تو چشمای آدما/ گریم گرفته بود باید میومدی ... نماهنگ « باید میومدی » با صدای « رضا صادقی »