در این ویدئو یک تزئین گل گوجه به شما آموزش داده شده.امیدواریم مفید واقع شود.