آموزش دکوپاژ روی گلدان پلاستیکی توسط خانم خیرخواه در بخش هنری برنامه خانه و زندگی از شبکه همدان