قسمت اول آموزش زبان عربی با لهجه عامیانه عراقی این برنامه جهت نزدیکی بیشتر دو ملت ایران و عراق ویژه مراسم اربعین تولید شده است. خلاصه درس اول: 1- گویش ها، شکل تغییر یافته زبان اصلی و رسمی هستند که مورد استفاده زندگی روزمره مردم است.2- یادگیری لهجه تنها با زندگی کردن و قرار گرفتن در فضا و محیط آن زبان امکان پذیر است.3- یادگیری زبان رسمی و فصیح مقدمه فرگیری زبان و لهجه عامیانه است4- معادل عربی گویش یا همان لهجه اصطلاحاتی نظیر "العامّیة، الدّارجة، الجِلفیة و المکسّرة" می باشد و به زبان رسمی و اصلی ای که در کتابها و رسانه ها مورد استفاده قرار میگیرد "اللغة الفصیحة" یا "الفُصحی" گفته می شود.5- گویش های اصلی زبان عربی، پنج گویش است که هر کدام چندین کشور را شامل می شود: لهجه شامی، مصری، مغربی، عراقی و خلیجی.