آموزش آشپزی عدس پلو نذری توسط خانم صادقی در بخش آشپزی برنامه به خانه برمی گردیم از شبکه پنج سیما