لطفت همیشه شامل حالمه/ حسن تو خیلی فرق داری با همه/ اجازه دادی به تو دل ببندم/ تا فهمیدی به تو علاقه مندم ... نماهنگ فارسی عربی خدای احساس با صدای محمد علیزاده .