گوشه هایی از مراسم روزاول مام محرم با نوای حاج سعید حدادیان ، هیئت رزمندگان اسلام - مهدیه امام حسن مجتبی (ع) - ۱۲ مهر 95