رهبر معظم انقلاب فرمودند: جوان‌هایی داریم که برای دفاع از کشور اشک میریزند که اجازه داده شود بروند دفاع کنند. این همان انگیزه‌ای است که کشور را نجات خواهد داد.این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.