انصارالله یمن لحظه هدف قرار دادن ناوچه چند صد میلیون دلاری امارات را منتشر کرد. گفتنی است ابوظبی این ناوچه را از آمریکا اجاره کرده بود. این فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.