آموزش تکنیک رنگ روی مجسمه با حضور خانم حمزه ای در بخش هنری برنامه خانه مهر از شبکه جام جم