آموزش حاشیه چهل تکه قابل استفاده در لباس و رومیزی توسط خانم ابراهیمی در بخش هنری برنامه زیر یک سقف شبکه سمنان.