باشگاه خبرنگاران/ یک رستوران با کمک فناوری و ابتکار، مشتریانش را پیش از سرو غذا شگفت زده کرد.