غم‌انگیزترین مدارس کشور در سیستان و بلوچستاناین فیلم را باشگاه خبرنگاران منتشر کرده است.